Waarom filosofie studeren?

Als alumni zijn we afgestudeerd als filosoof of moraalwetenschapper (m/v/x) en hebben we in de meeste gevallen de overstap naar de arbeidsmarkt gemaakt. Als ervaringsdeskundigen kunnen we dan ook informeren en adviseren over deze grote stap naar volwassenheid, maar ook middelbare scholieren gerust stellen dat een keuze voor filosofie een toekomstgerichte keuze is.

Inhoud

Waarom filosofie of moraalwetenschappen in de eerste plaats?

Getuigenissen

Studiekiezer

Wat na de master?

Opinie

 

Waarom filosofie of moraalwetenschappen in de eerste plaats?

Je activisme theoretisch funderen, de zoektocht naar je eigen plaats in de wereld aanvatten, een onstilbare honger naar kennis voeden, een greep krijgen op wereldproblemen. Er zijn vele en uiteenlopende redenen om een studie filosofie of moraalwetenschappen aan te vatten, er is maar een gemeenschappelijke noemer : je wordt een completer mens.

Filosofie en moraalwetenschappen studeren is een uitdagende bezigheid die een uitermate scherpe geest, maar ook verbeeldingskracht en creativiteit vereist en aanscherpt. Door telkens terug te grijpen naar de grondslagen van ons denken en op zoek te gaan naar al dan niet expliciet vooronderstellingen of premissen worden we als filosofen getraind in het snel doordringen tot de kern van de zaak.

De vorm waarin een filosofisch idee meestal gecommuniceerd wordt is meestal een geschreven tekst. Je moet dus aan de slag met taal. Een architectuur voor je betoog uitdenken, fundamenten leggen, structuur aanbrengen, overtuigen. Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur kan je dit meer analytisch aanpakken en kort en duidelijk proberen te zijn, of je kan je onderwerp net meer literair benaderen, wat meer uitgesponnen en associatief.

Welke aanpak ligt jou het beste? Contacteer ons om nog meer geënthousiasmeerd te worden.

 

Getuigenissen Wijsbegeerte

Getuigenissen Moraalwetenschappen

Getuigenis Gertrudis Van de Vijver: Filosofie is een rusteloos zoeken. Getuigenis Jodie Bernaerdt: De impact van een abortus op de man.
Getuigenis Maarten Van Dyck: Leer jezelf beter kennen als denker Getuigenis Sigrid Sterckx: Aandacht voor heel actuele problemen.
Getuigenis Charlotte Bischop: Een stapje voor in kritisch en creatief denken Getuigenis Tom Claes: Een interessante mix van het oude en het nieuwe
Getuigenis Fons Dewulf: Zijn er regels die we moeten volgen, of niet? Getuigenis Tim De Smet: Dierenrechtenactivist
Getuigenis Dylan Meert: Filosofie geeft je een bullshit detector Getuigenis Nick Houttekier: Niet alleen hoe het is, maar ook hoe het zou kunnen zijn.
 Meer getuigenissen  Meer getuigenissen

Studiekiezer Wijsbegeerte

Studiekieze Moraalwetenschappen

Studiekiezer wijsbegeerte Studiekiezer moraalwetenschappen

Wat na de master?

Vele jonge filosofen worden met regelmaat van de klok geconfronteerd met de vraag ‘Wat ben je nu eigenlijk met filosofie?’ Of een studierichting nut moet hebben en of ons huidige denken in termen van bruikbaarheid al dan niet de juiste vragen zijn, laten we hier even in het midden. Ze duiken bijna automatisch op in de hoofden van onze masters die bijna afstuderen en op eigen benen willen staan, en daarvoor best proberen wat geld te verdienen. Maar dan moet je in de eerste plaats wel de durf hebben om deze studierichting aan te vatten. We richten ons dan ook graag even tot de middelbare scholieren en hun ouders om een lans te breken voor een van de oudste takken in het menselijke denken, waaruit zowat alle wetenschappen ontstaan zijn.

Om wat uitleg te geven bij de stap naar de arbeidsmarkt werden verschillende alumni uitgenodigd op het evenement ‘Wat na je master‘, dat plaatsvond in het voorjaar van 2018 op de Blandijn. Onderverdeeld in thematische standjes over een loopbaan in het onderwijs, bij de overheid, in de communicatie, in het bedrijfsleven, … werden de toekomstige alumni gewezen op de uitdagingen die filosofen en moraalwetenschappers ondervinden, maar ook op de sterktes van deze studierichtingen gewezen bij een zoektocht naar een job.

Opinie: Filosofie, daar kan je alles mee doen

Een handvat om de vraag wat je eigenlijk bent met filosofie te beantwoorden is bijvoorbeeld deze opinie die in De Tijd van september 2016 verscheen: Filosofie, daar kan je alles mee doen.